Serba-Serbi Fiqih Zakat Urgensi Pembahasan 1. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang semestinya kita pelajari bersama hukum-hukumnya. 2. Masih banyaknya umat Islam yang belum faham tentang zakat, sehingga jarang yang menunaikannya. 3. Perlu digalakkannya syi’ar zakat ini sebagai solusi krisis ekonomi yang melilit negeri ini, sebagai ganti dari sistem ekonomi yang tidak syar’i.1 Mengingat pembahasan tentang zakat adalah luas, ...
Continue Reading »