Faidah I: KAIDAH PENTING Al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata: “Mengingkari kemungkaran memiliki empat tingkatan: Pertama: Apabila kemungkaran tersebut hilang dan berganti sebaliknya Kedua: Apabila mengecil sekalipun tidak hilang seluruhnya,. Ketiga: Apabila berganti dengan kemungkaran semisalnya. Keempat: Apabila berganti kepada yang lebih parah darinya. Tingkatan pertama dan kedua disyari’atkan Tingkatan ketiga perlu pertimbangan Tingkatan keempat hukumnya haram. Lanjut beliau: “Saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ...
Continue Reading »