15 Alasan Kokohnya Aqidah Salaf Shalih Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr Muqaddimah Sesungguhnya aqidah Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam agama. bahkan kedudukannya ibarat fondasi bagi bangunan dan akar bagi pohon. Bila aqidah sudah mengakar kuat dalam hati seorang hamba maka akan membuahkan akhlak yang indah, ibadah yang mulia, dan ...
Continue Reading »