Pengajian Umum: Sunnah dan Penyimpangannya

(Insya Allah disediakan makan siang)

Diselenggarakan oleh:
Yayasan al-Manshur Tuban

Bekerjasama dengan:
Takmir Masjid Baiturrahman

Informasi:
Pak Hasan 0817.0386.4919