Daulah Islamiyyah ISIS Dalam Timbangan Islam

daulah islamiyyah isis dalam timbangan islam

Daulah Islamiyyah ISIS Dalam Timbangan Islam Sesungguhnya Ahlussunnah wal Jama’ah—para pengikut Salafushshalih—adalah orang-orang yang paling mengetahui al-haq lagi paling penyayang terhadap makhluk. Di antara bentuk kasih sayang mereka adalah bantahan mereka terhadap ahlulbid’ah. Maksudnya tidak lain adalah agar mereka (ahlulbid’ah) mau bertaubat sehingga tidak mati dalam keadaan membawa dosa bid’ah yang membinasakan, juga agar manusia mengetahui kebid’ahan mereka dan menjauhinya sehingga jumlah orang yang mengikuti mereka di dalam kesesatan dapat terminimalisir. Sebab, bila tidak maka akan bertambah banyak dosa mereka. Di antara kelompok-kelompok bid’ah yang banyak dinasihati oleh para ulama…

Baca Selengkapnya...