Faidah I: KAIDAH PENTING Al-Hafizh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata: “Mengingkari kemungkaran memiliki empat tingkatan: Pertama: Apabila kemungkaran tersebut hilang dan berganti sebaliknya Kedua: Apabila mengecil sekalipun tidak hilang seluruhnya,. Ketiga:…
Continue Reading