15 Alasan Kokohnya Aqidah Salaf Shalih

salafi

15 Alasan Kokohnya Aqidah Salaf Shalih Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr[1] Muqaddimah Sesungguhnya aqidah Islam yang bersumberkan al-Qur’an dan Sunnah memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam agama. bahkan kedudukannya ibarat fondasi bagi bangunan dan akar bagi pohon. Bila aqidah sudah mengakar kuat dalam hati seorang hamba maka akan membuahkan akhlak yang indah, ibadah yang mulia, dan manhaj yang lurus sebab bila aqidah semakin kuat dan mantap maka akan semakin membuahkan segala kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, para ulama salaf shalih sangat mencurahkan perhatian mereka terhadap masalah aqidah…

Baca Selengkapnya...