15 Alasan Kokohnya Aqidah Salaf Shalih Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr Muqaddimah Sesungguhnya aqidah Islam yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam agama. bahkan…
Continue Reading